ای بسیجی!


هرگاه پرچم محمد رسول الله (صلوات الله علیه)را بر افق عالم زدی،

حق داری استراحت کنی

جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان