ما سینه زدیم بی‌ صدا باریدند / از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند/ما مدعیان صف اول بودیم / از آخر مجلس شهدا را چیدند
خطاب به آقایمان، حضرت خامنه ای(حفظه الله)، در جواب شعری که خواندند و به عشق شهادت اشک ریختند :

 

از اشک شما ارض و سما باریدند
بر آه شما انس و ملک نالیدند
گفتند همه "فدای اشکت آقا"
تصویر شما را شهدا بوسیدند
آقا خودتان حضرت خورشید هستید
از نور شما ستاره ها تابیدند
در مجلس خوبان شهدا هم بودند
امّا همگان گرد شما چرخیدند
از اول و از آخر مجلس، شهدا
آقای جهان "سید علی" را چیدند