شب های جمعه سینه پراست از هوای که ؟
دل میبرد ز اهل زمین گریه های که ؟
امشب دوباره گوشه گودال دیدنیست
زهرا رسیده کرب و بلا با ملائکه