یا غریبَ الغربا،یا معینَ الضُعفا

جانِ علی و زهرا،یا علی بن موسیٰ

سائلِ کرمتم،زائرِ حرمتم 

یا امام رضا

یا رضا جانم...

روسیاهیم میدونی،اوضاع سائل هارو

زیر لحد آقا جون،یادت نره ماهارو

لطفِ بی نهایتی،دریای کرامتی

یا امام رضا

یا رضا جانم...


توو حجره ی در بسته،تو میزدی دست و پا

آتیش زده به قلبت،شرار زهرِ جفا

نوحه خون پسرِ تو،گریه کن مادرِ تو

حضرت زهرا

یا رضا جانم...