انگار همین دیروز بود که پیراهن و شال مشگی خود را برای رسیدن ماه محرم آماده کرده بودیم ...

 

همین دیروز بود که برای رسیدن ماه محرم لحظه شماری میکردیم ....

همین دیروز بود که مساجد و تکیه ها  با پرچم سیاه یا حسین آذین  می بستیم  ...

همین دیروز بودکه حال وهوای شهرمان جور دیگری شده یود و همه جا بوی عطر گلاب پر شده بود ...

بعد از ایام ماه مبارک رمضان به امید رسیدن ماه محرم و بخشش دوباره گناهانمان اینگونه میخواندیم :

ما را که یا مجیر و اجرنا عوض نکرد       دلتنگ گریه های محرم شره دلم

اما یا حسین از این به بعد چه بخوانیم ؟؟؟؟؟

یا حسین چهل روز است که هنوز داغ تو را در دل داریم و هنوز لباس مشگی خود  را بر تن داریم ....

اما باید یاد بگیریم که :

هر روزمان عاشورا

و هر ارضمان کربلا باشد           

اما چه حیف که هنوز از درکش غافلیم ...

السلام علیک یا ابا عبدالله

امشب فقط برای تو میخوانیم یا حسین ...