ما را مدافعان حرم آفریده اند...

لسنا نحن من یحمی زینب ... بل زینب هی التی تحمینا

ما را ز خاندان کرم آفریدهاند
یک موج، از تلاطم یَم آفریدهاند
ما را فدائیان پسرهای فاطمه (س)